Klachtenregeling

Mocht je ontevreden zijn over mijn diensten, wil ik je in eerste instantie vragen dit aan mij te melden. Samen kunnen we dan kijken naar een oplossing. Wil je de klacht niet met mij bespreken of komen we er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen. Ik ben daarvoor aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

Klachtenportaal Zorg
Klachtenportaal Zorg is een externe organisatie om onvrede en klachten te helpen oplossen. Wanneer je je klacht hebt opgestuurd, dan beoordeelt Klachtenportaal Zorg of deze voldoet aan de voorwaarden deze in behandeling te nemen en welke procedure erbij past. Ook voor advies kun je contact opnemen, er wordt dan nog geen procedure gestart.

Klachten kunnen doorgegeven worden op het klachtenformulier op de website van Klachtenportaal Zorg of per email naar: info@klachtenportaalzorg.nl.

Klik hier voor het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg.

 

2023 Logo Klachtenportaal Zorg B.V