Privacy beleid

Privacyverklaring

De Weg verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot uw persoonsgegevens.  In onderstaande privacyverklaring staat hoe ik met de persoonsgegevens omga.

De Weg
Buyskade 212, 1051ME Amsterdam

KVK: 67374395
info@kyramensink.nl

 

Om welke persoonsgegevens gaat het?

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • Adres en woonplaats
  • Email-adres
  • Inhoud van communicatie

Doel 

  • Contact;
  • Een goede dienstverlening;
  • Facturering en betalingsverkeer
  • Het voeren van geschillen
  • Mits van te voren overlegd met de desbetreffende persoon: om anderen zorgverleners te informeren bij overdracht of voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.

De Weg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via info@kyramensink.nl

De Weg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan vijftien jaar na de verleende diensten, confrom de wetgeving.

Buiten de EU

Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Uw rechten

Mits gewenst, kunt u per mail een verzoek doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen, af te schermen of om uw gegevens over te dragen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kyramensink.nl.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door De Weg, laat dit dan vooral in eerste instantie aan mij weten. Mochten wij samen niet tot een oplossing komen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens  (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons)

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 19-10-2022

De Weg kan deze privacy verklaring aanpassen. De nieuwste versie wordt altijd op de website gepubliceerd. Lees deze verklaring dan ook regelmatig om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.